• Diciembre
  2019,URTE BERRI LIBRE ETA OPAROA DENONTZAT
  "Aita-amengandik ikasi genuen
  zer zaren, oi lur, zureganako
  haien iharduna erreparatuz,
  begiemanez nola zintuzten
  amorez lantzen, nola gozatzen,
  nola zuregan ziren fidatzen
  zure erraietan utziz hazia,
  zuk bateko ehun eskuratuko
  zenielako fidantza osoz."
  Lezama Bizirk