• Abril
  AUTONOMIA ERKIDEGOKO ZABORTEGIA HANDIENA LEZAMARA ?
  Kaixo, bazkide eta lagun,
  Lezamako Udaletik albiste kezkagarriak iritsi zaizkigu: Promotora bat Autonomia Erkidegoko zabortegi guztien" ama" Lezaman eraikitzeko aukera aztertzen ari da. Ganguren mendiaren magaletik ia 40 Ha hartuko lituzke, Lezaman, Zamudioko mugan bertan, Txorierriko korridorerako sarbidearen gainean. Lau ( 4) milioi m3-ko edukiera izango luke, Zaldibarko zabortegi "ospetsuak" zuenaren bikoitza hain zuzen, eta horrek jaso zitzakeen hondakinen kalifikazio bera izango luke. Eguskitza ibaiaren goi-kuenka osoa hartuko luke, eta ondorioz erreka ia desagertu egingo litzatekeena. Euskadiko zabortegirik handiena izango litzateke, eta aritmetikoki konponduko luke EAEko industria-hondakinetarako defizita, Eusko Jaurlaritzako Ekonomiaren Garapen, Iraunkortasun eta Ingurumeneko sailburu Tapia andreak berriki iragarri duena.
  Udalak proiektuari buruz duen dokumentazioa autonomia erkidegoaren zabortegien proiektu nagusiez arduratu ohi den ingeniaritza enpresak egin du... Zaldibar, Mallabia... Hortik ondorioztatzen dugu auzia serio joan daitekeela.
  Dirudienez, bihar, osteguna, udalak eta bi udal taldeek informazio gehiago emango dute kultur gelan deitu dituzten batzarretan. Han egongo gara. Alerta egoeran.
  ¿EL MAYOR VERTEDERO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA A LEZAMA?
  Hola socio-a y amigo-a,
  Nos llegan noticias preocupantes desde el Ayuntamiento de Lezama : Una promotora tantea la posibilidad de construir en Lezama la madre de todos los vertederos de la comunidad autónoma. Ocuparía casi 40 Ha de las faldas del monte Ganguren en Lezama, en la misma frontera con Zamudio, sobre el acceso al corredor de Txorierri. Tendría una capacidad de 4 millones de m3, justamente el doble de la que tenía el tristemente "famoso" vertedero de Zaldibar y la misma calificación que éste respecto al tipo de residuos que podría recibir. Ocuparía toda la cuenca alta del rio Eguskitza, que prácticamente desaparecería. Se convertiría en el mayor vertedero de todo Euskadi y podría resolver aritméticamente el déficit para residuos industriales de la Comunidad autónoma, anunciada recientemente por la señora Tapia , Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno Vasco.
  La documentación con la que cuenta el ayuntamiento respecto al proyecto ha sido elaborada por la ingeniería que habitualmente se encarga de los principales proyectos de vertederos en la comunidad autónoma...Zaldibar , Mallabia... De lo que deducimos que el asunto puede ir en serio.
  Al parecer , mañana jueves, el ayuntamiento y los dos grupos municipales darán más información en la asambleas que han convocado en el aula de cultura. Allí estaremos. En estado de alerta.
  Lezama Bizirk