• Enero
  ALDAKETALDIA LEZAMAN ETA ZAMUDION: SIMAL ENPRESA KIMIKAREN AURREKO INFORMAZIO ETA SALAKETA-KONTZENTRAZIOA.
  "Aldaketaldia" jardunaldiari egingo diogun ekarpena kontzentrazio informatiboa izango da Lezama-Zamudioko mugan bertan, Silicatos de Malpica (lehengo Foret) enpresa ketsuaren instalazioen aurrean.
  Deskarbonizazio-kanpaina barruan eta berotegi-efektuko gasen isurketak murrizteko konpromisoen garaian , enpresa hau zabaltzen ari da CO2 eta beste gas eta bertido kutsatzaile batzuen isurketak bikoizteko. Gaur egun, SIMAL enpresak, bere datuen arabera, urtean 38.000Tn CO2 isurtzen baditu, labe berriaren funtzionamenduarekin 60.000 Tn /urte baino emisio handiagoak aurreikus daitezke. Gainerako emisioek eta isurketek ere igoera proportzionala izango dute, eta horiek guztiek Lezama eta Zamudioko herritarrengan eta lurraldeetan bete betean izango dute eragina.
  "In situ" azalduko dugu zer diren handitze-obrak eta, horri dagokionez, orain arteko administrazio guztien jarduera "laguntzaileak", Eusko Jaurlaritzatik hasi eta Lezamako eta Zamudioko udaletaraino. Gauzak horrela, administrazio horien zaintza- eta kontrol-jarrera eskatzeko eskubidea dugu, eta ez orain arte ematen ari diren konplizitatea.

  Eguerdiko12: 45ean elkartuko gara Zamudio-Lezama mugan bertan, "LEZAMA" egurrezko letra handien ondoan. Denbora-tarte bat emango dugu enpresa kimiko horri dagokion guztiaz berri emateko eta salatzeko, eta, bide batez, azaltzeko zer ekoizten duen, zer afekzio eragiten dituen eta zer pauso ematen ari garen administrazioaren kontrol zorrotza exijitzeko.
  Gogoratu eta luzatu deialdia: urtarrilak 30, larunbata, 12: 45ean. Kurutze ( mugan dauden "LEZAMA" egurrezko letren ondoan, SIMAL enpresa kimikoaren aurrean).
  "ALDAKETALDIA", naturarekin dugun harremanaren beharrezko aldaketa gure etxetik hasten da...

  "ALDAKETALDIA" EN LEZAMA Y ZAMUDIO : CONCENTRACIÓN INFORMATIVA-DENUNCIADORA ANTE LA EMPRESA QUÍMICA SIMAL


  Nuestra aportación a la jornada de "Aldaketaldia" será la convocatoria de una cartelada-concentración-información en la misma frontera de Lezama-Zamudio, frente a las instalaciones de la humeante empresa Silicatos de Malpica ( antigua Foret).
  En plena campaña de descarbonización y de compromisos para reducir las emisiones de los gases de efecto invernadero a la atmósfera, esta empresa se está ampliando para doblar sus emisiones de CO2 y de otros gases y vertidos contaminantes. Si en la actualidad la empresa SIMAL , según sus propios datos , emite 38.000Tn de CO2 al año, con el funcionamiento del nuevo horno se pueden prever unas emisiones superiores a las 60.000 Tn/año. Incremento proporcional que también tendrán las otras emisiones y vertidos , y todas ellas afectan en primerísima línea a las poblaciones y territorios de Lezama y Zamudio.
  Explicaremos "in situ" en qué consisten las obras de ampliación y , respecto a ello, las actuaciones "colaboradoras" de todas las administraciones , desde el Gobiernos Vasco hasta los Ayuntamientos de Lezama y Zamudio. Así las cosas, estamos en nuestro derecho de exigir por parte de estas administraciones una actitud vigilante y de control , y no de complicidad como han tenido hasta ahora.
  Nos juntaremos a las 12:45 en la misma muga Zamudio-Lezama , junto a las grandes letras de madera "LEZAMA". Estaremos un rato para denunciar , y de paso explicar, todo lo referente a esta empresa química , lo que produce , las afecciones que provoca y , también, los pasos que estamos dando para exigir un control estricto por parte de la administración .
  Recuerda y extiende la convocatoria : 30 de enero, sábado . 12:45 horas. Kurutze ( junto a las letras LEZAMA, que está en la muga Zamudio -Lezama, frente a la empresa química SIMAL)
  "ALDAKETALDIA", el necesario cambio en nuestra relación con la naturaleza empieza por nuestra casa...
  Lezama Bizirk